Úvod » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V zájmu společnosti BlackOne s.r.o. je chránit Vaše soukromí. Než začnete prostřednictvím tohoto webu poskytovat jakákoli osobní informace a data, seznamte se prosím s těmito informacemi:
  • Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel (subjekt údajů) souhlas se zpracováním těchto údajů společnosti BlackOne s.r.o (správcem údajů). To platí i pro případ odeslání dotazu na adresu obchod@blackone.cz nebo info@blackone.cz. I v tomto případě můžete být zařazeni do databáze zákazníků, kterým zasíláme informace o slevách, soutěžích ...apod.
  • K Vašim osobním údajům má ve společnosti BlackOne s.r.o přístup omezený okruh pověřených osob.
  • BlackOne s.r.o. zaručuje, že Vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob.
  • S Vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně k těmto účelům:

             zpracování statistických dat

             archivnictví vedené na základě zákona

             nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů

             kontaktování subjektu za účelem nabídky spolupráce

             kontaktování subjektu ve věci soutěže pořádané správcem údajů

  • Společnost BlackOne s.r.o. je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o Vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.

 


© Blackone.cz